W pracy z dziećmi szczególnie ważne jest urozmaicenie zajęć. Nauka języka niemieckiego w tym wieku może wyglądać bardzo atrakcyjnie. Aby uniknąć nudy, wykorzystuję w nauce nie tylko książki, ale również elementy zabawy, gry językowe, filmy, wierszyki i piosenki. Zajęcia są dzięki temu ciekawe, urozmaicone i lubiane przez dzieci. Takie podejście powoduje, że nawet korepetycje i przygotowanie do sprawdzianów nie nudzą dzieci.