Uczę od podstaw oraz pomagam w nadrobieniu i powtórzeniu materiału szkolnego.
Poza tym przygotowuję do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tym celu podczas zajęć przerabiam to, co jest potrzebne na maturze:
- powtarzam i poszerzam słownictwo na różne tematy oraz gramatykę wymaganą na maturze,
- rozwiązuję testy maturalne dotyczące matury pisemnej i ustnej.

Matura pisemna
- pomagam w sformułowaniu wypowiedzi pisemnej oraz
- w rozumieniu tekstu nagranego (ze słuchu) i tekstu czytanego.
Matura ustna - pomagam w sformułowaniu wypowiedzi ustnej:
- podczas rozmowy wstępnej z egzaminującym, głównie dotyczącej życia i zainteresowań zdającego,
- podczas prowadzenia rozmowy z odgrywaniem roli (zadanie 1 na maturze ustnej),
- przy opisie obrazka, a następnie odpowiedzi na pytania dotyczące tego obrazka (zadanie 2),
- ćwiczę wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (zadanie 3). Zdający wybiera jeden element spośród zamieszczonych w materiale i uzasadnia swój wybór, a potem wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy. Następnie odpowiada na dwa pytania zadane przez egzaminującego.
Moja pomoc ma na celu przyblizenie przebiegu matury i wsparcie w optymalnym przygotowaniu się do tego egzaminu. Moi dotychczasowi uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki zarówno z egzaminu na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.